2018 Projekty i inicjatywy

2018 – „Nasze wspólne podwórko” projekt finansowany ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego. Termin realizacji 01-04-2018 do 30-06-2018. Utworzono i udostępniono mieszkańcom wiejski plac zabaw. Zakupiono atestowane urządzenia. Mieszkańcy oczyścili i pomalowali płot wokół placu zabaw. Zorganizowano piknik na uroczyste otwarcie placu zabaw.

2018 – „Wspieranie działań lokalnych na terenach wiejskich poprzez dbanie o wizerunek miejscowości Ględy”. Zadanie publiczne realizowane finansowane z Gminy Łukta.

Celem działania było doposażenie palcu zabaw w ławki oraz kosze, aby nowopowstały plac zabaw stał się dla mieszkańców miejscem do wspólnych spotkań, wypoczynku oraz zabawy.

Realizacja tego zadania oraz projektu ,,Nasze wiejskie podwórko’’ nastąpiła dzięki pracy: członków Stowarzyszenia, Rady Sołeckiej, OSP Ględ, mieszkańców, dzieci i młodzieży wraz z opiekunką świetlicy panią Anią Wiśniewską, którzy w formie pracy wolontariackiej posprzątali teren w centrum Ględ, przygotowali teren pod plac zabaw, wyczyścili i pomalowali płot i altanę. 1 czerwca, na ,,Pikniku rodzinnym’’ nastąpiło podsumowanie realizacji dwóch projektów, dzięki którym powstał plac zabaw w miejscowości Ględy. Działacze Stowarzyszenia oraz przybyli goście, a wśród nich Wójt Gminy Łukta – Robert Malinowski i Wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich – Magdalena Wollman, dokonali uroczystego przecięcia wstęgi w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców i dzieci. W dalszej części imprezy dzieci uczęszczające do świetlicy przedstawiły program artystyczny, następnie brały udział w zabawach przy muzyce. Strażacy jak zwykle zaprezentowali pokazy strażackie, z których radość czerpały wszystkie dzieci. Mieszkańcy mogli korzystać z przysmaków w bufecie przygotowanych przez członków stowarzyszenia oraz spędzić czas przy ognisku piekąc kiełbaskę z ubojni pana Marka Matusiaka. Wesoła zabawa taneczna trwała do białego rana.

„Wspólna praca się opłaca” projekt finansowany ze źródeł Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu FIO. Inicjatywa partnerska trzech organizacji tj. Stowarzyszenia Razem dla Ględ, Stowarzyszenia Isąg oraz Stowarzyszenia QLT. W ramach projektu odbyły się:

Warsztaty śpiewu pieśni ludowych – Podczas tych warsztatów doskonalono śpiew przyśpiewek, pieśni ludowych i patriotycznych. Na wcześniejszych spotkaniach, tzw. ,,Wieczorach wspomnień’’ z seniorami spisano słowa, do których muzyk utworzył zapis nutowy. Efektem tych spotkań było opracowanie i wydanie śpiewnika dawnych pieśni ludowych i patriotycznych.

Warsztaty kulinarne – Warsztaty kulinarne poprzedzone były spotkaniami dla seniorów, na których najstarsze mieszkanki Ględ i Trokajn podawały przepisy na dania, które kiedyś gotowały. Na podstawie ich relacji powstała książeczka z przepisami: ,,Przepiśnik’’. Podczas warsztatów przyrządzano najbardziej popularne dania: pierogi, kartacze i inne, korzystając z tych przepisów. Na ostatnich warsztatach przygotowano potrawy wigilijne, po czym odbyła się ich uroczysta degustacja.

Gry podwórkowe – Odbyło się kilka spotkań dla seniorów, na których wspominano dawne, zapomniane już gry i zabawy podwórkowe. Efektem tych spotkań było opracowanie i wydanie książeczki z regułami gier i zabaw, z których do dnia dzisiejszego korzystają dzieci i młodzież uczęszczający do świetlicy

wiejskiej. 10 sierpnia odbył się ,,Turniej gier i zabaw podwórkowych’’, podczas których dzieci i młodzież miały okazję brać udział w różnych, często zapomnianych już dzisiaj grach, tj.: kapsle, Zośka, palant, chłop i wielu innych. Zabawy zakończyły się ogniskiem i rozdaniem nagród dla wszystkich uczestników turnieju.

Ocalić od zniszczenia – W wyniku tego działania nastąpiła renowacja przydrożnej Kapliczki. Zmieniono drewnianą skrzyneczkę, w której umieszczono nowa figurkę Matki Boskiej, ozdobiono wstążkami i innymi ozdobami, wysprzątano i posadzono krzewy.

Rękodzieło naszych babć – Odbył się cykl warsztatów:

– Szycia na maszynie flag, które 11 listopada, z okazji 100 – letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę ozdobiły domy wszystkich mieszkańców Ględ. Do tej pory są eksponowane przy domach przez mieszkańców z okazji obchodów różnych świąt państwowych.

– Tkactwa, na których poznano techniki ręcznego tkania poprzez naukę różnorodnych splotów tkackich.

– Szydełkowania, w ramach których uczestniczki wykonywały ozdoby choinkowe: bombki, aniołki i śnieżynki.

– Warsztaty wicia wieńca dożynkowego, po których piękny wieniec został zaprezentowany na dożynkach: parafialnych w Boguchwałach i gminnych w Łukcie.

Bal Niepodległości – 9 listopada, z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości odbył się BAL NIEPODLEGŁOŚCIOWY, który otwarto uroczystym odśpiewaniem Hymnu Narodowego pod przewodnictwem ludowego zespołu Mozaika z Miłomłyna. Zespół ten uświetnił początek balu pięknymi, patriotycznymi pieśniami. Po występie, który wprowadził każdego w nostalgiczny nastrój, przyszedł czas na część rozrywkową- ,,Twoi Wodzireje’’ poprowadzili mnóstwo zabaw oraz gier dla dzieci i dorosłych. Aby nadać zabawie patriotyczny charakter zorganizowano wspólny taniec narodowy – polonez oraz teleturniej Milionerzy – pytania dotyczyły historii Polski. Podczas balu każdy mógł skorzystać z przygotowanego cateringu. Zabawa trwała do białego rana.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA GLĘD", Ględy 37, 14-105 Łukta. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://razemdlagled.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content