,,Ekologiczna gra terenowa”

Członkowie Stowarzyszenia oraz uczestnicy projektu skupieni są nad pracami w tym zakresie. Na spotkaniu z młodzieżą w dniu 16 kwietnia 2021 roku dopracowywano szczegóły tej gry. Uczestnicy zgłaszali swoje pomysły i uwagi.

Ekologiczna gra terenowa, która będzie przebiegała przez Ględy, to gra samoobsługowa oparta o kody QR. Każdy uczestnik tej gry będzie wyposażony w kartę odpowiedzi, która będzie dostępna na stronie WWW Stowarzyszenia lub w wersji papierowej w sklepie i świetlicy wiejskiej. Na niej podczas pokonywania trasy będą zapisywane odpowiedzi. Początek tej gry to ,,Ekologiczne koło wiedzy’’, które będzie zlokalizowane w centralnym miejscu naszej miejscowości. Wytyczonych będzie aż 6 tras, w zależności od wylosowanej na nim kategorii, a każda z nich będzie zawierała 10 zadań.  Kończąc trasę, uczestnik będzie mógł sam sobie sprawdzić poprawność wykonanych zadań znajdując poprawne odpowiedzi  na drugiej  stronie  ,,Koła wiedzy’’.  Zadaniami będą różnego rodzaju zagadki tj. sudoku czy ekologiczna segregacja odpadów oraz inne zaproponowane przez młodzież. Nagrodą za pokonanie trasy będzie pieczątka, którą będzie można sobie przybić w sklepie.

Mamy nadzieję, jako Stowarzyszenie, że gra ta będzie służyła dla mieszkańców oraz turystów jako ciekawa forma zabawy i miłego spędzenia czasu.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA GLĘD", Ględy 37, 14-105 Łukta. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://razemdlagled.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content