Nad jeziorem

Inicjatywa z projektu ,,Wspólna praca się opłaca’’ pn.: ,,Sportowo i rekreacyjnie nad jeziorem” polegała na stworzeniu miejsca do rekreacji i wypoczynku nad jeziorem. Zakupiono i zamontowano 2 zestawy ławek i stołów oraz 3 ławeczki, które ustawiono wokół samodzielnie wykonanego paleniska. Jest to miejsce często odwiedzane zarówno przez mieszkańców jak też i turystów, którzy mogą teraz zatrzymać się i wygodnie odpocząć.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA GLĘD", Ględy 37, 14-105 Łukta. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://razemdlagled.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content