Nordic Walking

Za nami już pierwsze zajęcia spaceru Nordic Walking, które odbyły się w środę 6 października 2021 roku. Zbiórka chętnych do tej aktywności osób odbyła się o godzinie 17:00, oczywiście przy świetlicy wiejskiej. W ramach środków projektowych zostały zakupione kijki, które przed wymarszem przy pomocy instruktorki zostały dostosowane do indywidualnego wzrostu. Następnie wykonano krótką rozgrzewkę, wytyczono trasę i prowadząca udzieliła krótkiego instruktażu nt. sposobu trzymywania kijków oraz chodzenia. Podczas marszu pani Małgosia zwracała uwagę na to, że ruch w górnych partiach musi wywodzić się ze stawu barkowego i nie należy zginać łokci. Zamiast tego wykonujemy obszerne ruchy ramion, do przodu i do tyłu, do momentu aż dłonie znajdą się na wysokości mniej więcej pępka. Spacer upłynął w miłej atmosferze, w trakcie jego trwania zatrzymano się w pięknym otoczeniu drzew, aby odprężyć się na chwilę. Spotkanie zakończyło się o godzinie 18:30 ćwiczeniami rozciągającymi przy świetlicy.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA GLĘD", Ględy 37, 14-105 Łukta. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://razemdlagled.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content