O nas

Założycielami i członkami Stowarzyszenia „Razem dla Ględ” są mieszkańcy wsi Ględy. Jesteśmy otwarci na różnorodne inicjatywy i chętnie zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek. Nasze stowarzyszenie to organizacja powołana do działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju miejscowości Ględy. Stowarzyszenie swoje działania kieruje do wszystkich mieszkańców, czyli zarówno dzieci jak i seniorów.

Nasze działania

Stowarzyszenie bardzo mocno angażuje się w poprawę estetyki wsi. Dzięki działaniom organizacji udało się. M.in. odrestaurować przydrożną kapliczkę, zorganizować miejsce rekreacji nad jeziorem, ustawić kwietniki, zbudować plac zabaw. Stowarzyszenie wspiera również działalność świetlicy wiejskiej. 

Dzięki staraniom organizacji odbyły się warsztaty rękodzielnicze (szycia, szydełkowania, tkackie), śpiewania pieśni ludowych, itd. Co roku organizacja włącza się w przygotowanie dnia dziecka. W 2018 r. zorganizowała huczny bal z okazji 100 Lecia Niepodległości a także Festyn Gier Podwórkowych. W naszych działaniach kładziemy duży nacisk na kultywowanie tradycji naszych przodków.

Nasza Misja

Działalność zmierzająca do dokonywania zmian w wyglądzie naszej miejscowości, integracja mieszkańców oraz wspieranie działań świetlicy.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA GLĘD", Ględy 37, 14-105 Łukta. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://razemdlagled.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content