Projekty zrealizowane

2020 Projekty i inicjatywy

2020 - Zadanie publiczne „Nasza wieś w naszych rękach ” finansowane z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Termin realizacji działania 01.01.2020 do 30.11.2020. Projekt partnerski realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Isą. W...

2019 Projekty i inicjatywy

W 2019 r. mieszkańcy wsi Ględy mieli do dyspozycji budżet partycypacyjny. O jego podziale zdecydowali mieszkańcy w głosowaniu. W ramach budżetu zrealizowano następujące inicjatywy: - Festyn rodzinny - 13 lipca odbyła się długo oczekiwana, szczególnie przez dzieci...

2018 Projekty i inicjatywy

2018 – „Nasze wspólne podwórko” projekt finansowany ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego. Termin realizacji 01-04-2018 do 30-06-2018. Utworzono i udostępniono mieszkańcom wiejski plac zabaw. Zakupiono atestowane urządzenia. Mieszkańcy oczyścili i...

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA GLĘD", Ględy 37, 14-105 Łukta. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://razemdlagled.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content