Szkolenie

W dniach 2-3 kwietnia 2022 roku w ramach podnoszenia swoich kompetencji 10 najaktywniejszych członków naszego stowarzyszenia odbyło dwudniowe szkolenie n/t: ,,Jak angażować i motywować ludzi do działania”. To już drugi raz w tym projekcie edukujemy się. Na pewno zdobyta wiedza zaowocuje w naszych przyszłych działaniach.
Przy okazji wyjazd ten był okazją do integracji zespołu i ,,przegadania” bieżących spraw.
Projekt nasz odbywa się dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele – Funduszu Krajowego finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA GLĘD", Ględy 37, 14-105 Łukta. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://razemdlagled.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content