W Ględach mieszkamy, ekologię wspieramy

Od 1 lutego 2021 roku rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w naszej wsi pt. „W Ględach mieszkamy, ekologię wspieramy”, który będzie trwał do 31 marca 2022 roku. Głównym celem tego projektu jest podniesienie świadomości proekologicznej, poszerzenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz kształtowanie odpowiednich postaw świadomego konsumenta wśród mieszkańców Naszej wsi. Działania, które będą realizowane mają uświadomić wszystkim uczestnikom jak ważna jest nasza dbałość o środowisko naturalne, promowanie odnawialnych źródeł energii i segregacji odpadów, dokonywanie świadomych wyborów konsumenckich, rozwijanie zainteresowań.

W projekcie będzie mógł uczestniczyć każdy chętny mieszkaniec bez względu na wiek czy płeć. Każdy znajdzie coś dla siebie. Uczestnicy wezmą udział w licznych warsztatach. Zgłębią tajniki produkcji ekokosmetyków, przetworów i domowych środków czystości. Nadadzą nowe życie zużytym przedmiotom podczas zajęć upcyklingu. Zadbają również o poprawę kondycji fizycznej. Wspólnie stworzą miejsce rekreacji we wsi, a także opracują grę terenową. W ramach promocji tych wszystkich działań planowane jest zorganizowanie pikniku Eko.

Projekt realizowany jest z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA GLĘD", Ględy 37, 14-105 Łukta. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://razemdlagled.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content