Zajęcia jogi

Po dłuższej przerwie, w ostatni piątek ponownie wróciłyśmy do zajęć Jogi.
Ćwiczenia te miały na celu wyrównanie prany i apany.
W medycynie chińskiej prana jest siłą życiową. Wskazuje się na pięć rodzajów prany, w zależności od kierunku ruchu. Pierwsza z nich to prana skierowana do wewnątrz, a czerpana z pokarmu, wody, powietrza, wrażeń zmysłowych i doświadczeń mentalnych. Jest siłą napędową, odżywia mózg. Jej główną siedzibą w organizmie jest głowa i region trzeciego oka.
Apana oznacza powietrze, które przemieszcza się w dół i na zewnątrz, zawiaduje wydalaniem, wydzielaniem, rodzeniem dziecka oraz wydychaniem, również panuje nad eliminacją negatywnych wrażeń, emocji i doświadczeń mentalnych. Głównym miejscem działania tej energii jest podbrzusze.
Po ćwiczeniach obowiązkowo relaks oraz medytacja z pranayamą.

Przypominamy Wam, że projekt nasz jest realizowany dzięki finansowaniu z dotacji programu Aktywni Obywatele – Funduszu Krajowego oraz z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA GLĘD", Ględy 37, 14-105 Łukta. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://razemdlagled.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content