Podsumowanie projektu

22 kwietnia 2022 roku, o godzinie 17:00, w naszej świetlicy odbyło się spotkanie podsumowujące nasz projekt ,,W Ględach mieszkamy, ekologię wspieramy”. W przeddzień tego wydarzenia, aktywni mieszkańcy porządkowali teren wokół świetlicy oraz przygotowywali salę do przyjęcia zaproszonych Gości. Na spotkaniu tym obecni byli: wójt gminy Łukta, dyrektor GOK w Łukcie, instruktorzy prowadzący zajęcia oraz mieszkańcy Ględ. Po przywitaniu gości przez prezesa Stowarzyszenia, koordynator projektu przedstawiła prezentację dotyczącą działań w projekcie. Członkowie stowarzyszenia uzupełniali przedstawiane informacje. Opowiadali o dotychczasowych projektach oraz o planach na przyszłość. Wójt gminy podziękował stowarzyszeniu i mieszkańcom za wszystko co udało się stworzyć przez te ostatnie lata w naszej miejscowości. Licznie przybyli mieszkańcy, w tym dzieci, degustowali przygotowany przez mieszkanki poczęstunek, pyszne ciasta, kawę i herbatę. Spotkanie było okazją do wspomnień, również do złapania chwili ,,oddechu”, bo projekt ten wymagał od uczestników dużej aktywności.
Projekt ten odbywa się dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele – Funduszu Krajowego finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA GLĘD", Ględy 37, 14-105 Łukta. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://razemdlagled.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content