Zajęcia ,,Aerobik – Fitness”

23 lutego 2022 roku, jak zwykle w środę o godzinie 17:00 odbyły się kolejne zajęcia ,,Aerobik – fitness”. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkanek w zróżnicowanym wieku, uczestniczą w nich nawet dzieci. Jest to grupa około 10 dziesięciu osób, które systematycznie biorą udział w tych ćwiczeniach.
Zapraszamy mieszkańców na kolejne, 2 lutego 2022 roku.
Przypominamy Wam, że jest on realizowany dzięki finansowaniu z dotacji programu Aktywni Obywatele – Funduszu Krajowego oraz z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA GLĘD", Ględy 37, 14-105 Łukta. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://razemdlagled.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content